A gazdaságvédelmi akcióterv adózási és számviteli vonatkozásai

Budapest, 2020. május 19. – A Joint Venture Szövetség webináriumán vállalatvezetőknek szolgáltak hasznos adószakértői információkkal a válsághelyzethez való könnyebb alkalmazkodás támogatásaként. A Leitner+Leitner Tax Kft. szakértői a kormány gazdaságvédelmi akciótervének adózási és számviteli vonatkozásait járták körül.

A gazdaságvédelmi akcióterv számviteli vonatkozásai

Új beszámolókészítési, adóbevallási és adóbefizetési határidő került bevezetésre, amely a 140/2020 számú kormányrendelet szerint 2020. szeptember 30-a – emelte ki a legfőbb változást Siklós Márta, a Leitner+Leitner Tax Kft. könyvvizsgálója. A közérdeklődésre számot tartó vállalkozások ez alól kivételt jelentenek. Az új határidő használatának feltétele, hogy a cég mérlegkészítése április 22. és szeptember 30. közé essen. Az új adóbevallási határidő a társasági adóra, az innovációs járulékra, az energiaellátások jövedelemadójára és a kisvállalati adókra vonatkozik. Mivel a transzferár nyilvántartási dokumentum elkészítési határideje megegyezik a társasági adóbevallás benyújtásának időpontjával, ezért, ha a bevallást később adják be, akkor a nyilvántartás elkészítése is halasztható akár szintén szeptember 30-ig.

Dönthet egy vállalkozás úgy is, hogy csak az adóbevallásokra választja ezt az új határidőt, a beszámolókra nem. Ez akkor célszerű, ha olyan nyereséggel zárta a 2019-es évet, amiből osztalékot szeretne fizetni, amihez elfogadott beszámolóra van szükség. Másik lehetőség, hogy csak a beszámolóra választja a szeptember 30-i határidőt, az adóbevallásra nem, ha például adóvisszaigénylési pozícióban van, de a beszámolója adatait még nem kívánja nyilvánossá tenni. Az új adóbefizetési határidő egységes, akkor is szeptember 30, ha a bevallást április 22. előtt leadta a vállalkozás.

A beszámolót és az adózást is érintő új szabályozás a 171/2020 kormányrendeletben jelent meg, amely a fejlesztési tartalék képzési lehetőséget bővíti ki. Eddig minden vállalkozás az adózást előtti nyereségének 50%-áig képezhetett fejlesztési tartalékot. Az új szabályozás szerint a teljes adózás előtti nyereség mértékéig képezhető, maximum 10 milliárd forintig. Az adózó ezt már a 2019. adóévre is alkalmazhatja. Az összeget az eredménytartalékból át kell vezetni a lekötött tartalékba és ha már van elfogadott beszámoló, akkor a lekötött tartalék képzését a számviteli és adózási önellenőrzés szabályai szerint kell végrehajtani. Ez egy adóhitel, amit az abból megvalósított eszköz értékcsökkenésének ideje alatt vissza kell fizetni – hangsúlyozta Siklós Márta.

Befolyásolják még a 2019-es évi beszámoló készítését a mérlegfordulónap utáni események, például az átmeneti vagy végleges csökkenések, illetve leállások a termelésben, szolgáltatásban, a kapacitásés létszámleépítések, átszervezések, az üzembezárások, a jelentős mértékű értékesítési bevétel elmaradások, a szerződéses kötelezettségek nem teljesítése, vagy akár a fizetési nehézégek a cégnél vagy a partnerénél. Meg kell nézni a korábban elkészített üzleti tervek megbízhatóságát is, az érintett mérlegtételek esetében pedig értékvesztések képzése szükséges.

A naptári évnek megfelelő üzleti évet záró vállalkozásoknak is fel kell mérniük a mérleg fordulónapját követően, de a mérlegkészítést megelőzően bekövetkezett eseményeket, figyelemmel a koronavírus járvány nemzetközi és a hazai terjedésének hatásait egyaránt. Ha a mérlegkészítés dátuma a vészhelyzet kihirdetését követi, akkor a járványügyi helyzet hatását meg kell vizsgálni, és a kiegészítő mellékletben közzé kell tenni a számszerű kihatásokat. Eltérő üzleti évet alkalmazó vállalkozásoknál, ahol a mérleg fordulónapja március 31., ott a járványhelyzet kialakulása már nem mérlegfordulónap utáni esemény, vagyis azok az adott üzleti évben bekövetkeztek, tehát itt az általános szabályok szerint az üzleti évre vonatkozó hatásokat kell bemutatni a beszámolóban.

A vállalkozás folytatásának elve valamennyi számviteli elvet felülír, ennek érvényesülését is vizsgálni kell. A vállalkozás vezetésének saját becslést kell készíteni, hogy belátható időn, azaz 12 hónapon belül tudja-e folytatni tevékenységét, vagy jelentős bizonytalanság áll fenn. Erről vezetői nyilatkozatot kell kiállítani.

Alternatív könyvvizsgálati eljárások kerültek bevezetésre az elmúlt időszakban, a beszámolók elektronikus aláírásának igénye is felmerült, különösen külföldi ügyvezető esetén. A beszámoló elfogadása kapcsán a mérlegelfogadó taggyűlések megtartásának módja is változik, ami lehet elektronikus hírközlő eszköz útján, vagy írásbeli szavazással, de speciális esetben a tulajdonosi többség meghatalmazása alapján akár az ügyvezető is elfogadhatja azt taggyűlés nélkül és dönthet az adózott eredmény felhasználásáról, sőt speciális járványhelyzeti intézkedéseket hozhat. Ez utóbbi esetben később a taggyűlésnek utólagosan kell jóváhagynia a döntéseket.

Szó volt továbbá az ingyenes termékátadások és szolgáltatások kezeléséről is. Nem keletkezik adófizetési kötelezettség ugyanis egyik félnél sem, ha katasztrófahelyzet ideje alatt történik bizonyos termékek vagy szolgáltatások ingyenes átadása, ha annak célja a veszélyhelyzet következményeinek csökkentése, közvetlenül a veszélyhelyzetben lévők számára történik az ingyenes termékátadás vagy szolgáltatásnyújtás. Ez bejelentésköteles, amire van egy formanyomtatvány.

Húzd meg, ereszd meg az adózásban: a gazdaságvédelmi akcióterv adózási vonatkozásai

A járvány elleni védekezésre, a gazdaságvédelemre létrehozott alapok finanszírozása érdekében új adók is bevezetésre kerültek. Közülük a kiskereskedelmi különadót mutatta be részletesen JancsaPék Judit, a Leitner+Leitner Tax Kft. adószakértő partnere. Az adó alanyai a hagyományos kiskereskedők és a hazai és az itthon tevékenykedő külföldi netes kereskedők. Az adó sávos, árbevételtől függő. 2020. május 31-ig kell az egész évre vonatkozó előlegbevallást benyújtani és a májusra vonatkozó a tényleges befizetés is ekkor aktuális. Tekintve, hogy az előlegeket a korábbi forgalmi adatok alapján kell bevallani és befizetni, a forgalomcsökkenést elszenvedő kereskedőknek a túladóztatás elkerülése érdekében érdemes az előleg mérséklés kérelmével élni. A kormány 36 milliárd forint bevételre számít ebből az adóból.

Adókönnyítésekkel is támogatja az állam a vállalkozások életét: adómérsékléssel és az adminisztráció csökkentésével. Közép és hosszú távon segítenek a különböző finanszírozás programok és támogatások, ezekkel azonban csak valamilyen cél érdekében érdemes élni, ne csak azért, hogy legyen. Érdemes azonban átgondolni a használatukat, mert a megszokottnál sokkal kedvezőbb feltételek mellett érhetők el a munkahely megtartására, teremtésére, cash flow problémák áthidalására, forgóeszköz és beruházás finanszírozásra, valamint akár a piacfejlesztésre, cégfelvásárlásra fordítható források – figyelmeztetett Jancsa-Pék Judit.

Adókönnyítések közé tartozik a beszámolók és bevallások halasztásának lehetősége, a fejlesztési tartalékok kiszélesítése, az áfa kiutalások felgyorsítása, az egyszeri adófizetési könnyítés, az egyszeri adómérséklés. Az adóhatóság rendkívül gyorsan és rugalmasan bírálja el ezeket a kéréseket. Ezen kívül adminisztratív könnyítéseket is bevezetett az adóhatóság. Július 1-jétől a szochó adó is csökken 17,5%-ról, 15,5%-ra, 2021-től pedig a KIVA 13%-ról 11%-ra. További adókönnyítések jelentek meg ágazatspecifikusan.

Részeletesen bemutatásra kerültek a vállalkozások számára rendelkezésre álló különböző finanszírozási programok (NHP Hajrá, Hiventures tőkefinanszírozás, EXIM Kárenyhítő programok, Széchenyi kártya program).

A támogatások közül a munkahelymegtartást segítő („kurzarbeit”) bértámogatási program került részletes bemutatásra, kihangsúlyozva a támogatás hatékonyságát a különböző bérszintek esetén, valamint igénylésének és adminisztrációjának részleteit. A szakértő kihangsúlyozta, hogy a versenyképesség növelő támogatás Budapestre és Pest megyére is megszerezhető! KKV-k számára hatékonyságnövelő és munkahelymegtartó programok kerültek kiírásra, elsősorban beruházáshoz kapcsolódóan.

Bemutatkozás Vezetőség Szakmai fórumok Tagjaink Legyen Ön is JVSZ tag! Hírek Események Pályázatok Érdekképviselet Tagi szolgáltatások Kapcsolat