Bizottságok

Adóbizottság

A bizottság célja

Fő feladata a vállalatok versenyképességének fokozása érdekében az adózás minden területére kiterjedő komplex javaslatok kidolgozása, stratégiai állásfoglalások kialakítása és a gyakorlati munka során felmerülő problémák, szakmai kérdések döntéshozókkal történő tisztázása, a gyakorlati tapasztalatok közvetítése a vállalati szféra és a jogszabályalkotók között.

Részletek

Egészségügyi Bizottság

A bizottság célja

A Szövetség Egészségügyi Bizottságának feladata, hogy párbeszédet kezdeményezzen a kormányzat és a versenyszféra képviselői között az egészségügyet, a lakosság egészségét érintő kérdésekről. Közös az érdek: a lakosság egészségének megőrzése, az egészségtudatos életmód ösztönzése, hiszen az ország versenyképessége, a gazdasági növekedés feltétele az egészséges humán erőforrás. Célja, hogy a versenyszféra egészséget támogató projektjeit összehangolja a kormányzati programokkal annak érdekében, hogy a tagvállalatok megtalálják az egészséggondozás terén kínálkozó optimális lehetőségeket. Ennek feltétele, hogy a kormányzati programokat kellő időben megismerje a felkészülés és a hatékony együttműködés érdekében.

Részletek

Etikus Üzleti Magatartás Bizottság

A bizottság célja

A Joint Venture Szövetség Alapszabálya alapján a Közgyűlés által választott bizottság. Célja az üzleti etika pozitív irányba történő befolyásolása. A Szövetség tagvállalatainak tapasztalatai alapján ajánlások megfogalmazása, esetenként felmerülő problémák megoldásának segítése. Ezen kívül Etikai kódex ajánlást készített a nagyvállalatok számára és Etikai kódex mintát a kkv-k részére, melyek megtalálhatók a honlapon.

Részletek

Gazdaságstratégiai Bizottság

A bizottság célja

A Gazdaságstratégiai Bizottság célja: A Joint-Venture Szövetség álláspontjának megalapozása közép- és hosszú távú gazdasági, gazdaságpolitikai és gazdaság-szabályozási kérdésekben. A vállalati szféra és a gazdaság fenntartható növekedése érdekében kiemelten foglalkozik a versenyképesség javításával, a strukturális reformok kérdéseivel, az adóstratégiával, a feketegazdaság visszaszorításának lehetőségeivel, a szociális és nyugdíjrendszer hatékonyságával, az országos és térségi gazdaság-fejlesztéssel, az állami beruházás-fejlesztés, export ösztönzés kereteivel, a közszféra minőség-menedzsmentjével. Aktív szerepet vállal a tagvállalatok véleményének megfogalmazásában, véleményezi a gazdaság-szabályozási javaslatokat, törekvéseket.

Részletek

KKV Bizottság

A bizottság célja

Célja a JVSZ-be tömörült KKV-k érdekképviseleti speciális kérdéseinek megvitatása, mint például a finanszírozás, a humánerő-forrás, a beszállítói kapacitások, az innováció, minőség, a vállalati kapcsolatok és cégkultúra, EU KKV stratégia stb. A célok megvalósítása érdekében rendezvényeket és továbbképzéseket szerveznek, állásfoglalásokat fogalmaznak meg, amelyeket a JVSZ csatornáin keresztül eljuttatnak a döntéshozókhoz is.

Részletek

Környezetvédelmi Bizottság

A bizottság célja

Célja a környezetvédelmi követelmények változásának figyelemmel kísérése, a jogszabályi változásokról tájékoztatás, jogszabályalkotásban részvétel, jogszabályok véleményezése (érdekvédelem), valamint önálló „környezettudatos kezdeményezések”, „példaértékű projektek” támogatása, rendezvények, tréningek szervezése.

Részletek

Emberi Erőforrás Munkabizottság

A bizottság célja

Célja a tagság tájékoztatása munkajogi, munkaügyi, munkavállalási, foglalkoztatási kérdésekben, valamint az ezen ügyekkel foglalkozó kormányzati szervekkel és egyéb szervezetekkel való együttműködési keretek kialakítása beleértve mind a magyar, mind a külföldiek magyarországi munkavállalását. A JVSZ HR Clubja rendszeresen tart nyílt összejöveteleket különböző témákban.

Részletek

EU-Bizottság

A bizottság célja

A tagság részére információszolgáltatás, problémafelvetés és szakmai (technikai) kérdésekben érdekképviselet, bizottsági ülések, konferenciák, konzultációk, szemináriumok és szakmai álláspontok közzétételén keresztül, illetve segítségnyújtás, információszolgáltatás és véleménynyilvánítás a hazai, társfinanszírozott és közvetlen európai uniós pályázati lehetőségekkel és más kedvezményekkel kapcsolatban beleértve a megfelelő szervekkel, döntéshozókkal történő kapcsolattartást és a megfelelő támogatási-pályázati projektek kialakításának ösztönzését is.

Részletek

Korrupcióellenes Bizottság

A bizottság célja

Magyarországon a korrupció, a feketegazdaság visszaszorítása. A Bizottság foglalkozik a korrupció és feketegazdaság különválásával, a folyamatok átláthatóvá tételével, az etikus magatartás oktatásával, az átlátható adózással és közbeszerzéssel. A fentiek érdekében rendezvényeket, tájékoztatókat szervez és szoros együttműködést tart fenn a témafelelős hatóságokkal.

Részletek

Külgazdasági Bizottság

A bizottság célja

A tagvállalatok külgazdasági céljai megvalósulásának elősegítse, hatékony együttműködés kialakítása a külgazdasági kormányzattal és hatóságokkal. Szintén célja egyrészt a gazdaság importot is érintő szegmensének vizsgálata valamint elsősorban a nem környező térség (Afrika, Amerika, Arab országok, Oroszország) piacainak figyelemmel kísérése. Emellett a külgazdasági szakdiplomatákkal és a Magyarországon működő képviseletekkel való kapcsolattartás, és a delegációk fogadása is feladatai közé tartozik.

Részletek

Tőkeexport Bizottság

A bizottság célja

Célja: összehangolt és sokirányú támogatás és segítségnyújtás elsősorban a kis- és középvállalatok részére, amelyek piacra lépésük, ill. piaci pozícióik és versenyképességük és hazai pozícióik erősítése érdekében termelő és/vagy szolgáltató beruházást hajtanak végre és működtetnek külföldön. A Bizottság támogatása a szükséges működési környezetért való kiállástól, az információk nyújtásán keresztül a gyakorlati tapasztalatok átadásáig számos cselekvési területre és módszerre terjed ki.

Részletek

Innovációs Bizottság

A bizottság célja

A Bizottság feladata a kutatás-fejlesztés-innováció területén átfogó javaslatok kidolgozása, állásfoglalások kialakítása, szakmai kérdések döntéshozókkal történő egyeztetése, valamint tapasztalatok közvetítése a jogszabályalkotók és az illetékes hatóságok felé. A Bizottság konferenciák, tréningek előkészítését és megszervezését is feladatának tekinti.

Részletek
Bemutatkozás Vezetőség Bizottságok Tagjaink Legyen Ön is JVSZ tag! Hírek Események Érdekképviselet Tagi szolgáltatások Kapcsolat