JOINT VENTURE SZÖVETSÉG ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÓJA

Ez az adatkezelési tájékoztató a Joint Venture Szövetség (JVSZ) természetes személy tagjaival és tagi kapcsolattartók személyes adatai kezelésével és a JVSZ weboldala felhasználói és a JVSZ rendezvényeire jelentkező személyek személyes adatai kezelésével kapcsolatos feltételeket rövid, tömör és átlátható módon foglalja össze.

Az adatkezelő: a Joint Venture Szövetség (1112 Budapest, Budaörsi út 163B, Tel: +36-30/179-4615 e-mail: jvsz@jointventure.hu; "JVSZ", "Szövetség" vagy "mi")

Az adatkezelés célja:

(i)a JVSZ www.jointventure.hu és  www.jvsz.hu honlapján, elektronikus elérhetőségein keresztül benyújtott kéréseknek, megkeresések teljesítése,
(ii)JVSZ tagságból eredő jogok gyakorlása, illetőleg kötelezettségek teljesítése
(iii)az Önnel való kapcsolattartás a fennálló tagsági viszony előmozdítása és figyelemmel kísérése érdekében;
(iv)hírlevél küldése;
(v)rendezvényekre történő regisztráció, illetőleg jelentkezés
(vi)szakmai és jogszabályi konzultációban történő részvétel.

Az adatkezelés jogalapja, jogos érdekek:

(i) Szerződés: Ha Ön honlapunk vagy weboldalunk látogatója, az Ön személyes adatainak kezelése az elektronikus kereskedelemről szóló törvény 13/A. § és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapul. Ha Ön magánszemély szövetségi tagunk, az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja rendszerint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja (így az Ön kérésére a velünk való szerződés (tagsági jogviszony) teljesítéséhez szükséges adatkezelés). Akkor is szerződésen alapul az adatkezelésünk, ha Ön rendezvényünkre regisztrál.
(ii) Jogos érdek: Az adatkezelés a JVSZ azon jogos érdekén is alapul, hogy az elősegítse az Önök és a JVSZ közötti folyamatos kapcsolattartást az Önök (az Ön munkáltatója) és a JVSZ között fennálló tagsági viszony előmozdítása és figyelemmel kísérése érdekében (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján). Jogos érdeken alapulnak a honlapunk biztonságával kapcsolatos egyes adatkezelések is.
(iii) Hozzájárulás: Egyes esetekben, mint hírlevél és tájékoztatások küldése esetén, hozzájárulást kérünk az adatkezeléshez (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján);
(iv) Jogi kötelezettség: adózási, számviteli okokból vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező az Ön adatainak kezelése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) és (e) pontja alapján).

Címzettek köre: Az Ön adataihoz JVSZ-n belül annak Vezetősége és a JVSZ ügyviteli alkalmazottai férnek hozzá. Az Ön adatai hozzáférhetőek a JVSZ részére szolgáltatást (így különösen hoszting szolgáltatást) nyújtó szolgáltatóknak.

Adatok megőrzése: Az Ön személyes adatait a velünk vagy az Ön munkáltatója fennálló Szövetség tagsági viszonya időtartama alatt és azt követően, a polgári jogi elévülési idővel összhangban (öt évig) őrizzük meg. A szerződésekben, kommunikációban és az üzleti levelekben, mint számviteli dokumentumokban tárolt személyes adatokra jogszabály értelmében legalább nyolc évig terjedő megőrzési idő vonatkozik.

További részletek és az Ön jogai: lásd a Teljes Adatkezelési Tájékoztatót; utolsó frissítés: 2018. május 25.

Az Ön választásai

 

Igen, kérem, hogy a Joint Venture Szövetség a Szövetség szakmai és tudományos tevékenységével, konferenciákkal, jogszabályi konzultációkkal kapcsolatos közvetlen megkereséseket, híreket, hírleveleket, rendezvénymeghívókat juttasson el számomra és közöljön velem elektronikus, postai úton és telefonos megkeresés útján:

 

KATTINTSON!

 

Ön a hozzájárulását - akár csatornánként is - bármikor visszavonhatja, ha kapcsolatba lép velünk az jvsz@jointventure.hu címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A személyes adatok megadásával Ön szavatol azért, hogy (i) az Ön által megadott kapcsolattartó személy személyes adatai rendelkezésre bocsátásához engedéllyel rendelkezik (ii) a kapcsolattartó személyt tájékoztatta az adatkezelési tájékoztató tartalmáról; (iii) és Ön naprakészen tartja és frissíti a megadott kapcsolattartói adatokat.

Bemutatkozás Vezetőség Szakmai fórumok Tagjaink Legyen Ön is JVSZ tag! Hírek Események Pályázatok Érdekképviselet Tagi szolgáltatások Kapcsolat