A Danubiát 1949-ben olyan neves szakemberek alapították, akik munkásságuk révén erős alapokra helyezték és a következő generáció számára fenntarthatóvá tették a DANUBIA szakmai elismerését és hírnevét, továbbá az általuk kínált és nyújtott magas színvonalú szakmai szolgáltatásokat. A DANUBIA alapító tagjainak elődei az Osztrák-Magyar Monarchia törvényein alapuló, 1896-os első magyar szabadalmi törvény hatályba lépését megelőzően családi hagyományok útján gyakorolták az iparjogvédelmi hivatást. Az államosítás idején létrejött DANUBIA megalakulásakor az alapító ügyvivők magánpraxisukat és ügyfélkörüket egyszerűen bevitték a Danubiába.
A szabadalmi ügyvivői munka az állami vállalat keretében is magas szinten folyt, és a tapasztalatok egyre gyarapodtak, az iroda a szabadalmi ügyvivők számos generációját nevelte ki.
Az iroda történetének jelenlegi szakasza 1989 végén kezdődött, amikor a DANUBIA szakértő gárdája megvásárolta a DANUBIA védjegyet és töretlenül folytatta szolgáltatásait, és az újonnan alapított Kft-ben vitte tovább a korábbi hagyományokat. A DANUBIA ezért hosszú, 70 éves folytonos szakmai múltra tekint vissza, és megőrizte, sőt erősítette a szellemi tulajdonvédelem területén szerzett hazai vezető szerepét.
A „DANUBIA” a Duna latin nevére utal. A németországi Fekete erdőben eredő folyó 2850 km-t tesz meg a Fekete-tengerig. Régmúlt idők óta meghatározó kapcsolattartási lehetőséget biztosít a folyó mentén élő nyugat- és közép-kelet-európai népeknek; ma a Duna 10 országot köt össze.
A logónkban látható hullámvonal, mely a D betűn halad keresztül, azokat az ötletfolyamokat jelképezi, melyek eljutnak hozzánk, és odafigyelő, értő gondoskodásunk után kiegyensúlyozottan, védetten folytatják útjukat.
Irodánk már 70 éve használja ezt nevet és büszkék vagyunk arra, hogy létre tudtuk hozni azt a folyamot, melyen a szellemi tulajdonjog nyújtotta biztonságban az emberi intellektus alkotásai haladhatnak. Partnereink elsőrangú navigátorok ezen a folyón, és a lehető legmagasabb szintű hozzáértéssel végzik munkájukat ügyfeleink jogainak védelme érdekében.
Munkamódszerünk leglényegesebb eleme a kreatív odafigyelés, értjük és megértjük megbízóink igényeit, kívánságait, és a hazai, valamint a nemzetközi jogrendszerben generációkon át megszerzett tapasztalatunkat, tudásunkat felhasználva törekszünk a legjobb megoldások megtalálására.
A hatékony munkát szolgálja a DANUBIA szervezeti felépítése: Ügyvivőink műszaki képesítésük alapján két osztály egyikéhez tartoznak. Az első osztályhoz a gyógyszeripari, vegyi és biotechnológiai, valamint a növény- és állatfajták oltalmával kapcsolatos ügyek tartoznak, a másik osztály feladatai közé pedig a gépészeti, villamos- és híradástechnikai, számítástechnikai, IT és energetikai ügyek tartoznak, és ez az osztály intézi a formatervezési minta, és használati minta ügyeket is.
Az egy-egy szakterületen dolgozó ügyvivők a feladatok optimális ellátása érdekében kisebb teamekbe szerveződnek. A személyes bizalmi partnerkapcsolat érdekében egy megbízásért mindig egy ügyvivő felelős, a szervezeti felépítés ugyanakkor lehetővé teszi az adott feladatokra sajátos, egyedi munkacsoportok létrehozását is.
A szabadalmi ügyvivők és a jogászok munkáját jól képzett asszisztensi, levelezői és képzett szakszemélyzet segíti.
Megfelelő adminisztratív menedzsment gondoskodik a szakmával együtt járó határidős fizetések, kötelezettségek pontos, időben történő intézéséről.

Danubia was established in 1949 by a group of eminent specialists, who through their work laid the strong foundations and ensured the sustainability of DANUBIA’s professional recognition and reputation for the coming generations, as well as the exacting standard of professional services we deliver. Prior to the first Hungarian patent law coming into effect in 1896 on the basis of the laws of the Austro-Hungarian monarchy, the predecessors of these founding members of DANUBIA had practised the vocation of industrial rights protection through family traditions. With DANUBIA being established during the era of nationalisation, the founding patent attorneys simply transferred their private practices and clientele to DANUBIA.
The high standards of DANUBIA’s patenting work were maintained within the framework of state ownership, and the experience we have acquired has afforded us the opportunity to train successive generations of patent attorneys.
The current period in the firm’s history began at the end of 1989 when the DANUBIA team of intellectual property experts acquired the DANUBIA trademark and ensured the seamless continuity of service as we sought to uphold our valuable heritage within the structure of the newly-established limited company. DANUBIA can therefore look back on a long and uninterrupted history stretching back some 70 years, during which time we have preserved and strengthened the leading role we play in intellectual property protection on the domestic Hungarian market.
DANUBIA makes reference to the Latin name of the River Danube. Rising in the Black Forest in Germany and flowing some 2,850km to its delta in the Black Sea, since ancient times the river has proven a defining channel of communication, linking the peoples of Western and Central-Eastern Europe who live along its banks. Today the River Danube connects the peoples of 10 different countries.
The wavy line running through the letter D in our logo represents those idea flows which stream towards us and with our care, attention and understanding, balanced and protected, continue along their natural course.
The firm has been using the DANUBIA name for 70 years now and we are proud that in that time we have been able to create a stream where creations of the human mind may forge ahead, safeguarded against copy and theft, within the secure bounds afforded by intellectual property rights. Our partners are first-class navigators on this river and carry out their work with the highest level of competence in prosecuting and protecting your rights. 
The most important aspect of how we work is our creative attention to detail; we understand and appreciate what you need and what you want, and, using the experience and knowledge we have gained over generations in both domestic and international jurisdictions, we strive to find the best solutions.
DANUBIA is also structured in such a way as to ensure the efficiency of our working practices. Our patent attorneys are divided into two sections according to their technical qualifications and fields of expertise; one handles cases relating to patent protection for pharmaceuticals, chemicals and biotechnology, as well as for plant- and animal varieties, while the other section is tasked with mechanical, electrical and telecommunications, computing, IT and energy cases, and also handles cases relating to designs and utility models. 
Patent attorneys in each specialist area are organised into teams to ensure optimal performance of our tasks. We set great store by developing a relationship of mutual trust and confidence with all our clients and to this end we always appoint a patent attorney to head up each assignment we receive, while our organisational structure enables us to create bespoke working groups to handle specific tasks.
A team of highly qualified assistants, correspondents and other professionals ably supports the work of our patent attorneys and attorneys.
The requisite administrative management ensures all relevant official payments and obligations are settled accurately and in a timely manner. 

Bemutatkozás Vezetőség Szakmai fórumok Tagjaink Legyen Ön is JVSZ tag! Hírek Események Pályázatok Érdekképviselet Tagi szolgáltatások Kapcsolat