Adóváltozások és aktualitások 2021 - online adókonferencia összefoglaló

Adóváltozások és aktualitások 2021

Budapest, 2020. december 01. – A 2021-től érvényes adóváltozásokról, a Brexit várható hatásairól és az áfa-változásokról juthattak hasznos információkhoz vállalatvezetők a Joint Venture Szövetség online adókonferenciáján.

Adóváltozások áttekintése

Az elmúlt évek főbb adóügyi változásait foglalta össze előadása első felében Izer Norbert. Az adóügyekért felelős államtitkár szerint az adópolitika legfőbb vezérfonalai nem változtak. Folyamatos építkezés zajlik 2010 óta, ami az egykulcsos jövedelemadóval, a családi kedvezménnyel és a tao-csökkentéssel kezdődött. Ezt követte az új típusú célzott kedvezmények 2013-as bevezetése, majd megjelentek az új típusú gazdaságfehérítési eszközök (online pénztárgép, EKÁER, online számlaadat szolgáltatás). 2017-ben került bevezetésre az ESZJA-rendszer, amit 2019-ben a munkapiaci kedvezmények megerősítése követett. Idén gazdaságvédelmi, családvédelmi és otthonteremtési akciók kerültek bevezetésre.

Az említett intézkedések közül a jövedelmeket terhelő adók csökkentése és a fehéredés kulcsszerepet játszott az adórendszer súlypontjának módosításában, vagyis a fogyasztást terhelő adók felé történő elmozdulásban. A fehéredés nyomán vált lehetővé a munka adóterheinek jelentős csökkentése, melynek köszönhetően munkajövedelmek adóéke az utóbbi években EU-s szinten is kiemelkedő ütemben csökkent. A fokozatosan egymásra épülő intézkedések látványos javulást eredményeztek: az általános forgalmi adó rés a harmadára csökkent.

Ami a jövőbeli irányokat illeti, 2020-2024 között kerül sor a digitális átállásra az adóigazgatásban (E-NAV), ami tranzakciók és események közvetlen jelentésének kiterjesztését és az ezeken alapuló adózói szolgáltatások elindítását, a NAV digitális felületeinek fejlesztését jelenti. Cél az adminisztráció-csökkentés, egyszerűsítés, az adócsökkentés folytatása, az adóhatóság szolgáltatásainak fejlesztése és a gazdaság további fehérítése.

A tavaszi intézkedések célja a hosszútávú gazdasági növekedés biztosítása, a járvány közvetlen hatásainak enyhítése és a központi költségvetés egyensúlyának biztosítása voltak. Ezek közül a szociális hozzájárulási adó csökkenése jelentősen javítja a magyar adórendszer nemzetközi versenyképességét is. A KATA-szigorításáról elmondta, hogy a volt munkáltató felé számlázás szigorítása önmagában nem elegendő, mivel elterjedtebb probléma, hogy az „új munkavállalót” is katásként „veszik fel”. Érdemes a maradék egy hónapot az új szabályozásra történő felkészüléssel tölteni.

Az őszi adóintézkedések közül kiemelte a digitális adóhatósági szolgáltatásbővítést, így az Áfa bevallás tervezetének NAV általi elkészítését, illetve a HIPA bevallás kötelezően a NAV-on keresztüli benyújtását, ami csökkenti a vállalati és önkormányzati adóadminisztrációt. A vállalati adó- és adminisztrációs tehercsökkentés érdekében eltörlésre került a fejlesztési tartalék 10 milliárd forintos korlátja, megemelték a kisvállalati adó belépési és megszűnési korlátait, az automatikus fizetési kedvezmények értékhatárát pedig megduplázták.

A családi adókedvezményekről elmondta, hogy azok mintegy 360 milliárd feletti összeget hagynak a családoknál.

Brexit: az ön cége készen áll? 

Minden céget, amely gazdasági tevékenységet folytat az Egyesült Királysággal, legyen az termékek értékesítése, vagy munkaerő mozgatása, érint a Brexit. Erről tartott rövid összefoglalót tartott, Fülöp Attila, az E&Y Magyarország szenior adó- és vámmenedzsere, hogy hogy áll most a Brexit és mik azok az intézkedések, amiket a cégeknek mindenképp meg kell tenni az átmeneti időszak lezárulta előtt, vagyis a következő 30 napban.  

Az Egyesült Királyságot a jövőben ugyanúgy kell kezelni, mint például Kínát vagy az Egyesült Államokat. Ez jelentős adózási és egyéb adminisztratív feladatok elé  állítja a cégeket, akkor is, ha születik megállapodás, akkor is, ha nem.  

Az idő rövidségére tekintettel, a legfontosabb az, hogy a gazdálkodók meggyőződjenek róla, elérték-e azt a minimális, a mindennapi működésük zavartalan folytatásához szükséges felkészültségi szintet (például import/export vámeljárásokhoz szükséges feltételek teljesítése). Azonban a költség optimalizáció (pl. vámmegtakarítási lehetőségek feltárása) és az alapvető folyamatok optimalizációja is fontos szempont a megfelelő felkészültségi szint eléréséhez. A leginkább felkészült gazdálkodóknak mindezeken felül az ellátási láncaik újraszervezését is szükséges lehet végrehajtaniuk 2020. december 31-gyel bezárólag, annak érdekében, hogy a lehető legoptimálisabban tudjanak működni (pénzügyi és adminisztrációs szempontokat is figyelembe véve) az új keretek között. Érdemes megfontolni a hosszabb szállítási időket, a megnövekedett költségeket, a cash-flow hátrányokat, de az új jogszabályoknak történő megfelelést is.  

ÁFA változások 2021 - kitekintve a BREXIT-re 

Az Európai Unió áfacsomagja és az eÁfa jelenti a legnagyobb változást jövőre a vállalatok életében – véli Szabó Viktor a VGD Hungary Kft. adóigazgatója. Az E-kereskedelemre vonatkozó áfa csomag legtöbb rendelkezése 2020. július 1-jétől kerül Magyarországon adaptálásra. Ezek érintik a magánszemély (nem adóalany) vevőknek történő Közösségen belüli távértékesítés és a távolról is végezhető szolgáltatások szabályait is. Bár a 10 ezer euró feletti ilyen értékesítés esetén kötelező lesz a helyi áfát felszámítani, adminisztrációs könnyítést jelent, hogy mindezt már a mini egyablakos rendszeren (MOSS) keresztül tehetik majd meg a vállalkozások. Továbbá a 10 ezer euró alatti távértékesítést vagy szolgáltatást végzők választásuk alapján szintén alkalmazhatják a MOSS rendszert,  ami eddigi versenyhátrányukat csökkentheti az elektronikus kereskedelem piacán.  

A kisértékű (22 euró alatti) importküldemények áfa mentessége megszűnik, vagyis július 1-jétől minden áru importja bejelentés kötelezett lesz és vámeljárás alá tartozik. A harmadik államban letelepedett kereskedők helyett az elektronikus platformok (eBay, AliExpress stb.) válnak az áfa-fizetés kötelezettjévé a Közösség területén magánszemély (nem adóalany) felé teljesített termékértékesítések, és nyújtott szolgáltatások kapcsán. A 150 EUR tényleges értéket meg nem haladó, harmadik országból importált termékek távolsági értékesítése esetén az adófizetési kötelezettségnek az import egyablakos rendszeren (IOSS) keresztül lehet majd eleget tenni, ennek használata esetén a termék importja adómentes lesz. A gyorspostai szolgáltatókat az ún. Import áfa különös rendelkezések (special arrangements) segíti majd, amely egyszerűsített vámeljárással könnyebbé válik ezen küldeményekre is az adminisztráció.

Fontos változás, hogy 2021 júliusától a NAV kiajánlja az áfa bevallás tervezetet (eÁfa), egyúttal januártól az online adatszolgáltatás alá eső ügyletek, illetve a beküldendő számlaadatok köre is bővül. A NAV 3.0 verzióváltással kapcsolatos türelmi idő 2021 április 1-jén lejár, ettől kezdve kötelező ezt a verziót használni, így a 2.0-s verzióval történő számlabejelentés sikertelen adatszolgáltatásnak minősül majd. A VGD Hungary adóigazgatója kiemelte, hogy bár az eÁfa a kisvállalkozások számára jelenthet nagyobb előnyt, a közép- és nagyvállalkozások is akár ingyen kontrolling rendszerként használhatják majd. A közép- és nagyvállalkozások ráadásul a valós idejű adatszolgáltatás kibővítését (NAV 3.0) is saját javukra fordíthatják: a beküldött adatokat felhasználva a számlázási és könyvelési folyamataikat nagymértékben automatizálhatják.

Az egyéb áfa változások közül kiemelte az áfa-csoportot érintő adminisztratív könnyítéseket, a behajthatatlan követelések szabályainak változását, illetve a számlakiállítási kötelezettség mentesülésének szabályváltozásait. Emellett megemlítette a munkaerő kölcsönzés esetében alkalmazandó fordított adózás alkalmazásának szűkítését, a belföldön nem nyilvántartásba vett jogutód adóalany levonható, de egyébként mindezidáig vissza nem igényelhető áfa visszatérítését, az új lakóingatlan értékesítésekre a 5%-os áfa újbóli bevezetését, illetve az elvitelre vagy házhozszállítással értékesített étel és italforgalomra vonatkozó 5%-os áfa időszakos bevezetését.

A Brexitről elmondta, hogy ez megítélése szerint sem tekinthető sikertörténetnek, bár ezt az idő igazolja vagy cáfolja majd nekünk. Jelenleg nem látszik, hogy vámalakiság nélkül lehetne exportálni vagy importálni, így az áfa compliance munka jelentősen felértékelődik. Az áfa kezelés megváltozására vonatkozó példák megemlítése mellett (háromszögügylet, láncértékesítés, vevői készlet, távértékesítés, paritások) pedig kiemelte, hogy az áfa szám igénylését is időben, mihamarabb el kell kezdeni, hiszen január 1-jétől bizonyos esetekben erre már kötelezően szükség lesz, és a hatóságok kapacitásai miatt egy-egy adó- vagy EORI szám regisztráció határideje nagymértékben kitolódhat. Végül kiemelte a pénzügyi képviselő alkalmazásának szükségességét, egyes esetekben történő kötelező alkalmazását, és azt, hogy a pénzügyi képviselő egyetemlegesen felel a külföldi vállalkozás adókötelezettségéért. Azaz a NAV a képviselt társaságtól és a pénzügyi képviselőtől is követelheti és behajtathatja az adótartozás egészét, továbbá csak szigorú előfeltételek alapján lehet valaki pénzügyi képviselő, emiatt mindezeknek köszönhetően a pénzügyi képviseleti szolgáltatást jelenleg csak korlátozott számú szolgáltató nyújtja Magyarországon.

 

 

 

Bemutatkozás Vezetőség Szakmai fórumok Tagjaink Legyen Ön is JVSZ tag! Hírek Események Érdekképviselet Tagi szolgáltatások Kapcsolat