JVSZ Éves Tisztújító Közgyűlés 2020

Novotel City Budapest Bartók teremNézze meg a térképen!
1123 Budapest, Alkotás utca 63-65.

 

M E G H Í V Ó
Ezúton tisztelettel meghívom Önt
I N V I T A T I O N
You are cordially invited to the
a Joint Venture Szövetség (JVSZ)
2020. évi tisztújító Közgyűlésére
2020 General Assembly
of the Joint Venture Association (JVSZ)
Időpont Date
2020. szeptember 15. (kedd) 10.00
(regisztráció és vendégfogadás 9.30 órától)
15 September 2020 (Tuesday) 10.00 AM
(Registration & Welcome drink from 9.30 AM)
Helyszín Venue
Mercure Budapest Castle Hill
(1013. Budapest, Krisztina krt. 41-43.)
Mercure Budapest Castle Hill
(1013. Budapest, Krisztina krt. 41-43.)

 

Amennyiben a 10.00 órára meghirdetett Közgyűlés nem határozatképes, úgy a következő Közgyűlést változatlan dátummal, helyszínnel és napirenddel 10.30 órára hívom össze, amely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
Should due to inadequate attendance the General Assembly not have a quorum at 10.00, another is convened at the same location, same date and same agenda at 10.30, 
which is going to have a quorum irrespective of attendance. 

Program / Programme:
•    Tálos Péter JVSZ elnök köszöntője / Welcome remarks by Péter Tálos, President of the JVA
•    Varga Mihály, Miniszterelnök-helyettes Pénzügyminiszter, JVSZ Társelnök, felkért vendégünk előadása / Presentation of Mihály Varga, Deputy Prime Minister, Minister of Finance, the Co-President of JVA, to be confirmed

 

NAPIRAND AGENDA
1. A közgyűlés tisztségviselőinek felkérése, illetve megválasztása, napirend elfogadása 1. Election and designation of function-bearers of the GA, acceptation of the agenda
2. Elnökségi beszámoló 2. Report of the Board
3. A Felügyelőbizottság beszámolója, jelentés a költségvetés végrehajtásáról, az új költségvetés elfogadása 3. Report of the Supervisory Board, Report on the fulfillment of the JVA budget, approval of the new budget
4. Az ügyvezető igazgató beszámolója 4. Report of the Executive Director
5. Kérdések, hozzászólások 5. Q & A
6. Alapszabály módosítás 6. Modification of the Statues 
7. Tisztújítás: Társelnök mandátumának meghosszabbítása, új Elnökségi tagok választása, új FB tag megválasztása, Etikai Bizottsági tag mandátumának meghosszabbítása, új Etikai Bizottsági tagok megválasztása 7. Election of officials: Renewal of a mandate of the Co-President, Election of new members of the Presidium, election of a member of the Supervisory Board, renewal of a mandate of election of new members of Ethical Business Conduct Committee
8. Egyebek 8. Other
Elnöki zárszó Closing remarks of the President

 

A Közgyűlést ebéd zárja. A napirendhez tartozó háttéranyagokat külön, elektronikus úton minden tagi képviselőnek megküldjük. 
The GA will be closed with lunch. The documents regarding the agenda of the GA will be sent out by e-mail  to the Representatives of our Members.

Tálos Péter
Elnök/President

A Közgyűlés magyar nyelven zajlik, angol nyelvű szinkrontolmácsolásról igény szerint gondoskodunk, amennyiben azt legkésőbb szeptember 10-ig jelzik.
A részvétel térítésmentes.  / The language of the GA is Hungarian, Hungarian-English simultaneous translation could be provided for on request. 
Please mark your translation demand till 10th September. The participation is free of charge. 
Tagvállalatunktól egy fő, meghatalmazott képviselő megjelenésére feltétlenül számítunk!  / Please note that only authorized persons of the Member companies are allowed to participate. Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a Közgyűlésen fotók készülnek, melyeken a résztvevők szerepelhetnek, és ezeket a fotókat a JVSZ honlapján, illetve a rendezvényről készített összefoglalóban, a JVSZ hírlevelében, Facebookon és Linkedinen publikáljuk. Az eseményen való részvétellel hozzájárul ezen fotók elkészítéséhez, felhasználásához. Amennyiben a fotókon való szerepléshez nem járul hozzá, kérjük, legkésőbb a helyszíni regisztrációnál szíveskedjen ezt munkatársaink felé jelezni. / Please be informed that photos will be taken during the event. Attending the JVA General Assembly 2020 you give us permission to use the photographes and publish them on the JVA website, in the summary of the event and the JVA newsletter, Facebook, Linkedin. If you do not wish to be photograped, please inform our staff member latest at the registration.

Külön köszönjük tagjaink, a  közgyűlésünk megszervezéséhez nyújtott támogatását.
We would like to express our special thanks to our Members who sponsored the event:

Cloud Network Technology Kft., Glósz és Társa Kft., Henkel Magyarország Kft., MAM HUNGÁRIA Ipari és Kereskedelmi Kft., MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt., MOL Csoport, Opten Informatikai Kft., OTP Bank NyRt., PHILIP MORRIS MAGYARORSZÁG Kft., POLIFOAM Műanyagfeldolgozó Kft., PwC Magyarország, 
Schneider Electric Zrt., Siemens Zrt., VGD Hungary Kft.

Az eseményről készült képek

Bemutatkozás Vezetőség Szakmai fórumok Tagjaink Legyen Ön is JVSZ tag! Hírek Események Pályázatok Érdekképviselet Tagi szolgáltatások Kapcsolat