JVSZ Éves Tisztújító Közgyűlés 2018

Gundel Étterem Erzsébet királyné bálteremNézze meg a térképen!
Budapest, Gundel Károly út 4. 1146

JVSZ éves tisztújító Közgyűlés: 2018. május 10. (csütörtök) délelőtt, Gundel

A Joint Venture Szövetség (JVSZ) (címe: H-1051 Budapest, Szent István tér 11/b,
Bejegyezte: a  Fővárosi Törvényszék nyilvántartási száma: 01-02-0003201 Adószáma: 19637712-2-41)

 

M E G H Í V Ó

I N V I T A T I O N

Ezúton tisztelettel meghívom Önt

You are cordially invited to the

a Joint Venture Szövetség (JVSZ)

2018 General Assembly

2018. évi tisztújító Közgyűlésére

of the Joint Venture Association (JVSZ)

Időpont

Date

2018. május 10. (csütörtök) 10.00

May 10, 2018 (Thursday) 10.00 AM

(regisztráció és vendégfogadás 9.30 órától)

(Registration & Welcome drink from 9.30 AM)

Helyszín

Venue

Gundel Étterem (I. em. Bálterem)

Gundel Étterem I. em. Ballroom

(Budapest, XIV. Gundel Károly krt. 4.)

(Budapest, XIV. Gundel Károly krt. 4.)

 

Amennyiben a 10.00 órára meghirdetett Közgyűlés nem határozatképes, úgy a következő Közgyűlést változatlan dátummal, helyszínnel és napirenddel 10.30 órára hívom össze, amely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
Should due to inadequate attendance the General Assembly not have a quorum at 10.00, another is convened at the same location, same date and same agenda at 10.30, which is going to have a quorum irrespective of attendance.

Program / Programme:

  • Tálos Péter  JVSZ elnök köszöntője / Welcome remarks by Péter Tálos, President of the JVA
  • Dr. Juhász Miklós , a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke előadása  / Dr. Miklós Juhász President of the GVH
  • A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, illetve felkérése / Election and designation of function-bearers of the GA

 

NAPIREND                                                                               AGENDA

 

1.

Elnökségi beszámoló

1.

Report of the Board

2.

A Felügyelőbizottság beszámolója, jelentés a költségvetés végrehajtásáról, az új költségvetés elfogadása

2.

Report of the Supervisory Board, Report on the fulfillment of the JVA budget, approval of the new budget

3.

Az ügyvezető igazgató beszámolója

3.

Report of the Executive Director

4.

Kérdések, hozzászólások

4.

Q & A

5.

Tisztújítás: Az Elnök, Elnökségi tagok, FB Elnök, FB tagok, Etikus Üzleti Magatartás Bizottság elnök és tag lejáró megbízatásának hosszabbítása, új Elnökségi tagok választása

5.

Election of officials: Renewal of the mandate of the President, members of the Presidium, President of the Supervisory Board, member of the Supervisory Board, President of Ethical Business Conduct Committee, member of Ethical Business Conduct Committee, election of new members of the Presidium

6.

Egyebek

6.

Other

 

Elnöki zárszó

 

Closing remarks of the President

 

A Közgyűlést állófogadás zárja. A napirendhez tartozó háttéranyagokat külön, elektronikus úton minden tagi képviselőnek megküldjük.

The GA will be closed with reception. The documents regarding the agenda of the GA will be sent out by e-mail  to the Representatives of our Members.

                                                                                                                                 

Budapest, 2018. április 24. / 24th  April, 2018                                                                                          

 

Tálos Péter
Elnök/President

 

A Közgyűlés magyar nyelven zajlik, angol nyelvű szinkrontolmácsolásról igény szerint gondoskodunk,
amennyiben azt legkésőbb április 27-ig jelzik. A részvétel térítésmentes.
The language of the GA is Hungarian, Hungarian-English simultaneous translation could be provided for on request. 
Please mark your translation demand till 27th April. The participation is free of charge.

Tagvállalatunktól egy fő, meghatalmazott képviselő megjelenésére feltétlenül számítunk! 
Please note that only authorized persons of the Member companies are allowed to participate.

Az eseményről készült képek

Bemutatkozás Vezetőség Szakmai fórumok Tagjaink Legyen Ön is JVSZ tag! Hírek Események Pályázatok Érdekképviselet Tagi szolgáltatások Kapcsolat