2016. évi Közgyűlés

Magyar Telekom Nyrt. Nézze meg a térképen!
Budapest, I. Krisztina krt. 55.

M E G H Í V Ó
Ezúton tisztelettel meghívom Önt 

a Joint Venture Szövetség (JVSZ) 2016. évi ünnepi, tisztújító Közgyűlésére

Időpont
2016. május 12. (csütörtök) 10.00 (regisztráció és vendégfogadás 9.30 órától)
Helyszín
Magyar Telekom Nyrt Székháza Tölösi Konferenciaközpont (Budapest, I. Krisztina krt. 55.) 

 

I N V I T A T I O N
You are cordially invited to the
2016 Festive General Assembly of the Joint Venture Association (JVSZ)
Date
May 12, 2016 (Thursday) 10.00 AM (Registration & Welcome drink from 9.30 AM)
Venue
Magyar Telekom Headoffice Tölösi Conference Center (Budapest, I. Krisztina krt. 55.)

Amennyiben a 10.00 órára meghirdetett Közgyűlés nem határozatképes, úgy a következő Közgyűlést változatlan dátummal, helyszínnel és napirenddel 10.30 órára hívom össze, amely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. Should due to inadequate attendance the General Assembly not have a quorum at 10.00, another is convened at the same location, same date and same agenda at 10.30, which is going to have a quorum irrespective of attendance.

 

Program / Programme:

 • Tálos Péter  JVSZ elnök köszöntője / Welcome remarks by Péter Tálos, President of the JVA
 • Arany Rózsa Díj átadása / Presentation of the JVSZ Golden Rose Award
 • A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, illetve felkérése / Election and designation of function-bearers of the GA

NAPIREND

 1. Elnökségi beszámoló
 2. A Felügyelőbizottság beszámolója, jelentés a költségvetés végrehajtásáról, az új költségvetés elfogadása
 3. Az ügyvezető igazgató beszámolója
 4. Kérdések, hozzászólások
 5. Tisztújítás: Elnökségi tagok és Etikus Üzleti Magatartás Bizottság tag lejáró megbízatásának hosszabbítása, új Elnökségi és FB tagok választása, és az Etikus Üzleti Magatartás Bizottság új tagjainak megválasztása, Társelnök újraválasztása
 6. Alapszabály-módosítás
 7. Egyebek
 8. Elnöki zárszó

AGENDA

 1. Report of the Board
 2. Report of the Supervisory Board, Report on the fulfillment of the JVA budget, approval of the new budget
 3. Report of the Executive Director
 4. Q & A
 5. Election of officials: Renewal of the mandate of members of the Presidium and members of Business Conduct Committee, election of new members of the Presidium, and the Supervisory Board and members of the Business Conduct Committee, Renewal of Co-President
 6. Modification of Statutes
 7. Other
 8. Closing remarks of the President 

A Közgyűlést állófogadás zárja. A napirendhez tartozó háttéranyagokat külön, elektronikus úton minden tagi képviselőnek megküldjük. 
The GA will be closed with reception. The documents regarding the agenda of the GA will be sent out by e-mail to the Representatives of our Members.

                                                                                                                                    
Budapest, 2016. április 11. / 11th April, 2016

 

Tálos Péter
Elnök/President

 

 

A Közgyűlés magyar nyelven zajlik, angol nyelvű szinkrontolmácsolásról igény szerint gondoskodunk, amennyiben azt legkésőbb április 28-ig jelzik.
A részvétel térítésmentes. / The language of the GA is Hungarian, Hungarian-English simultaneous translation could be provided for on request. 
Please mark your translation demand till 28th April. The participation is free of charge. 
Tagvállalatunktól egy fő, meghatalmazott képviselő megjelenésére feltétlenül számítunk! / Please note that only authorized persons of the Member companies are allowed to participate.

Bemutatkozás Vezetőség Szakmai fórumok Tagjaink Legyen Ön is JVSZ tag! Hírek Események Pályázatok Érdekképviselet Tagi szolgáltatások Kapcsolat