2015. évi Közgyűlés

Magyar Telekom Nyrt. Nézze meg a térképen!
Budapest, I. Krisztina krt. 55.

M E G H Í V Ó
Ezúton tisztelettel meghívom Önt
a Joint Venture Szövetség (JVSZ) 2015. évi Közgyűlésére

Időpont
2015. május 28. (csütörtök) 14.00
(regisztráció és vendégfogadás 13.30 órától)
Helyszín
Magyar Telekom Székház
Tölösi Konferenciaközpont 
(Budapest, I. Krisztina krt. 55.)

 

I N V I T A T I O N
You are cordially invited to the 2015 General Assembly
of the Joint Venture Association (JVA)

Date
May 28, 2015 (Thursday) 14.00
(Registration & Welcome drink from 13.30)
Venue
Headquarters of Magyar Telekom 
Tölösi Conference Center
(Budapest, I. Krisztina krt. 55.)

  

Amennyiben a 14.00 órára meghirdetett Közgyűlés nem határozatképes, úgy a következő Közgyűlést változatlan dátummal, helyszínnel és napirenddel 14.30 órára hívom össze, amely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
Should due to inadequate attendance the General Assembly not have a quorum at 14.00, another is convened at the same location, same date and same agenda at 14.30, which is going to have a quorum irrespective of attendance.

 Program / Programme:
- Chris Mattheisen JVSZ elnök köszöntője / Welcome remarks by Chris Mattheisen, President of the JVA
- Varga Mihály Miniszter Úr előadása / Speech of Mihály Varga, Minister, Nemzetgazdasági Minisztérium (felkért)
- Arany Rózsa Díj átadása

Napirend

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, illetve felkérése
2. Elnökségi beszámoló
3. A Felügyelőbizottság beszámolója, jelentés a költségvetés végrehajtásáról, az új költségvetés elfogadása
4. Az ügyvezető igazgató beszámolója
5. Kérdések, hozzászólások
6. Alapszabály módosítása az új Ptk. szabályai szerint
7. Elnökválasztás, Elnökségi tagok és Etikus Üzleti Magatartás Bizottság tag lejáró megbízatásának hosszabbítása,
az Elnökség kooptált tagjai mandátumának megerősítése,
új Elnökségi és FB tagok választása, és az
Etikus üzleti Magatartás Bizottság új tagjának megválasztása
8. Egyebek
9. Elnöki zárszó

Agenda

1. Election and designation of function-bearers of the GA
2. Report of the Board
3. Report of the Supervisory Board, Report on the fulfillment of the JVA budget, approval of the new budget
4. Report of the Executive Director
5. Q & A
6. Modification of Statutes according to the rules of the new Hungarian Civil Code.
7. Election of President and Renewal of the mandate of members of the Presidium and members of Business Conduct Committee, election of the co-opted member of the Presidium,
election of new members of the Presidium, and the Supervisory Board and member of the Business Conduct Committee
8. Other
9. Closing remarks of the PresidentA Közgyűlést állófogadás zárja. A napirendhez tartozó háttéranyagokat külön, elektronikus úton minden tagi képviselőnek megküldjük. 
The GA will be closed with reception. The documents regarding the agenda of the GA will be sent out by e-mail to the Representatives of our Members. 

Budapest, 2015. május 6. / 6th May, 2015

 Chris Mattheisen
Elnök/President

A Közgyűlés magyar nyelven zajlik, angol nyelvű szinkrontolmácsolásról igény szerint gondoskodunk, amennyiben azt legkésőbb május 20-ig jelzik. A részvétel térítésmentes.
The language of the GA is Hungarian, Hungarian-English simultaneous translation could be provided for on request. Please mark your translation demand till 20th May. The participation is free of charge. 
Tagvállalatunktól egy fő, meghatalmazott képviselő megjelenésére feltétlenül számítunk! 
Please note that only authorized persons of the Member companies are allowed to participate. 

Bemutatkozás Vezetőség Szakmai fórumok Tagjaink Legyen Ön is JVSZ tag! Hírek Események Pályázatok Érdekképviselet Tagi szolgáltatások Kapcsolat