2017 General Assembly of the Joint Venture Association

Gundel Restaurant I. em. BallroomCheck on the map!
Budapest, XIV. Gundel Károly út 4.

 

MEGHÍVÓ
 

Ezúton tisztelettel meghívom Önt

INVITATION
 

You are cordially invited to the

a Joint Venture Szövetség (JVSZ)

2017 General Assembly

2017. évi tisztújító Közgyűlésére

of the Joint Venture Association (JVSZ)

Időpont

Date

2017. május 11. (csütörtök) 10.00

May 11, 2017 (Thursday) 10.00 AM

(regisztráció és vendégfogadás 9.30 órától)

(Registration & Welcome drink from 9.30 AM)

Helyszín

Venue

Gundel Étterem (I. em. Bálterem)

Gundel Étterem I. em. Ballroom

(Budapest, XIV. Gundel Károly krt. 4.)

(Budapest, XIV. Gundel Károly krt. 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben a 10.00 órára meghirdetett Közgyűlés nem határozatképes, úgy a következő Közgyűlést változatlan dátummal, helyszínnel és napirenddel 10.30 órára hívom össze, amely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

Should due to inadequate attendance the General Assembly not have a quorum at 10.00, another is convened at the same location, same date and same agenda at 10.30, which is going to have a quorum irrespective of attendance.

Program / Programme:

  • Tálos Péter  JVSZ elnök köszöntője / Welcome remarks by Péter Tálos, President of the JVA
  • Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a JVSZ társelnöke előadása (felkért) / Opening remarks by Mihály Varga Minister, Co-President of the JVA (invited)
  • Arany Rózsa Díj átadása / Presentation of the JVSZ Golden Rose Award
  • A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, illetve felkérése / Election and designation of function-bearers of the GA

NAPIREND                                                                                          AGENDA

 

1.

Elnökségi beszámoló

1.

Report of the Board

2.

A Felügyelőbizottság beszámolója, jelentés a költségvetés végrehajtásáról, az új költségvetés elfogadása

2.

Report of the Supervisory Board, Report on the fulfillment of the JVA budget, approval of the new budget

3.

Az ügyvezető igazgató beszámolója

3.

Report of the Executive Director

4.

Kérdések, hozzászólások

4.

Q & A

5.

Tisztújítás: Elnökségi tag lejáró megbízatásának hosszabbítása, új Elnökségi és FB tag választása

5.

Election of officials: Renewal of the mandate of member of the Presidium, election of new member of the Presidium, and  of the  Supervisory Board

6.

Alapszabály-módosítás

6.

Modification of Statutes

7.

Egyebek

7.

Other

 

Elnöki zárszó

 

Closing remarks of the President

 

A Közgyűlést állófogadás zárja. A napirendhez tartozó háttéranyagokat külön, elektronikus úton minden tagi képviselőnek megküldjük. 
The GA will be closed with reception. The documents regarding the agenda of the GA will be sent out by e-mail  to the Representatives of our Members.                                                                                                                                     

Budapest, 2017. április 11. / 11th  April, 2017                                                                                                                  

Tálos Péter
Elnök/President

 

A Közgyűlés magyar nyelven zajlik, angol nyelvű szinkrontolmácsolásról igény szerint gondoskodunk, amennyiben azt legkésőbb április 28-ig jelzik.
A részvétel térítésmentes. 
/ The language of the GA is Hungarian, Hungarian-English simultaneous translation could be provided for on request.
Please mark your translation demand till 28th April. The participation is free of charge.

Tagvállalatunktól egy fő, meghatalmazott képviselő megjelenésére feltétlenül számítunk!  
/ Please note that only authorized persons of the Member companies are allowed to participate.

Gallery