Tőkeexport Bizottság

Magyarország jövőbeli versenyképessége szempontjából már ma meghatározó, hogy a vállalkozói hajlandóság átlépi-e határainkat és a magyar vállalkozók képesek lesznek-e tevékenységüket a külpiacokra is sikeresen kiterjeszteni. A külpiacok szempontjából elsődleges jelentőséggel bírnak a környező országok. Regionális befolyásunk szempontjából kiemelt fontossága van az ezeken a piacokon megvalósuló tőkeexportunknak. A mindenkori kormányzat gazdasági stratégiája kiemelten kezelje és támogassa.

A Tőkeexport Bizottság egyik kezdeményezője és támogatója ezen gondolatoknak és működésében az alábbi tevékenységekre koncentrál: 

1. Összehangolt és sokirányú támogatás és segítségnyújtás elsősorban a kis- és középvállalatok részére, amelyek piacra lépésük ill. piaci pozícióik és versenyképességük és hazai pozícióik erősítése érdekében termelő és/vagy szolgáltató beruházást hajtanak végre és működtetnek külföldön. A Bizottság támogatása a szükséges működési környezetért való kiállástól, az információk nyújtásán keresztül a gyakorlati tapasztalatok átadásáig számos cselekvési területre és módszerre terjed ki. 

2. Fenti cél érdekében a Joint Venture Szövetség szakmai súlyának, és a közéletben betöltött szerepének megfelelően a Bizottság kezdeményezően lép fel, és aktív szerepet vállal a jogszabályi környezet minél kedvezőbbé alakításában, azért hogy egyre több kis- és középvállalkozás kapjon segítséget a sikeres tőkeexportjához. 

3. A célok érdekében alkalmazandó módszerek:

  • A Bizottság sokrétű módszereket alkalmaz, melyek kiterjednek:
  • a hazai információs források és forrásinformációk felkutatására, az információk gyűjtésére, rendezésére, közreadására,
  • a célországok fogadó jogszabályi környezetének (jogi, értékesítési, adó- és számviteli, műszaki jellegű és humánpolitikai stb. aspektusai) kutatására, az információk közreadására, együttműködés kezdeményezése a célországok társszervezeteivel,
  • a tagok közötti releváns, gyakorlati tapasztalatok cseréjének elősegítésére, a szövetség sajátos eszközeinek (rendezvények, írásos formák, találkozási, kapcsolati pontok megteremtése stb.) felhasználásával, best practice-k bemutatása.
  • A Joint Venture Szövetség Tőkeexport Bizottsága küldetésének, munkájának tudatosítása, megfelelő PR-háttérmunkával megerősítve.

A Bizottság tagjai:


Bemutatkozás Vezetőség Bizottságok Tagjaink Legyen Ön is JVSZ tag! Hírek Események Érdekképviselet Tagi szolgáltatások Kapcsolat