Tőkeexport Bizottság

Magyarország jövőbeli versenyképessége szempontjából már ma meghatározó, hogy a vállalkozói hajlandóság átlépi-e határainkat és a magyar vállalkozók képesek lesznek-e tevékenységüket a külpiacokra is sikeresen kiterjeszteni. A külpiacok szempontjából elsődleges jelentőséggel bírnak a környező országok. Regionális befolyásunk szempontjából kiemelt fontossága van az ezeken a piacokon megvalósuló tőkeexportunknak. A mindenkori kormányzat gazdasági stratégiája kiemelten kezelje és támogassa.

A Tőkeexport Bizottság egyik kezdeményezője és támogatója ezen gondolatoknak és működésében az alábbi tevékenységekre koncentrál: 

1. Összehangolt és sokirányú támogatás és segítségnyújtás elsősorban a kis- és középvállalatok részére, amelyek piacra lépésük ill. piaci pozícióik és versenyképességük és hazai pozícióik erősítése érdekében termelő és/vagy szolgáltató beruházást hajtanak végre és működtetnek külföldön. A Bizottság támogatása a szükséges működési környezetért való kiállástól, az információk nyújtásán keresztül a gyakorlati tapasztalatok átadásáig számos cselekvési területre és módszerre terjed ki. 

2. Fenti cél érdekében a Joint Venture Szövetség szakmai súlyának, és a közéletben betöltött szerepének megfelelően a Bizottság kezdeményezően lép fel, és aktív szerepet vállal a jogszabályi környezet minél kedvezőbbé alakításában, azért hogy egyre több kis- és középvállalkozás kapjon segítséget a sikeres tőkeexportjához. 

3. A célok érdekében alkalmazandó módszerek:

  • A Bizottság sokrétű módszereket alkalmaz, melyek kiterjednek:
  • a hazai információs források és forrásinformációk felkutatására, az információk gyűjtésére, rendezésére, közreadására,
  • a célországok fogadó jogszabályi környezetének (jogi, értékesítési, adó- és számviteli, műszaki jellegű és humánpolitikai stb. aspektusai) kutatására, az információk közreadására, együttműködés kezdeményezése a célországok társszervezeteivel,
  • a tagok közötti releváns, gyakorlati tapasztalatok cseréjének elősegítésére, a szövetség sajátos eszközeinek (rendezvények, írásos formák, találkozási, kapcsolati pontok megteremtése stb.) felhasználásával, best practice-k bemutatása.
  • A Joint Venture Szövetség Tőkeexport Bizottsága küldetésének, munkájának tudatosítása, megfelelő PR-háttérmunkával megerősítve.

A Bizottság tagjai:


A Bizottság elnöke: 
Gulyás József, a Bizottság elnöke, vezérigazgató, KKVHÁZ Zrt.
A Bizottság társelnöke: 
Söpkéz Sándor, ügyvezető partner, EastEuroCo Kft. 

A Bizottságban résztvevők:

Arató Ferenc, vezérigazgató, JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Dr. Batizi György, egyéni tag, a JVSZ Külgazdasági Bizottságának vezetője
Deli Zoltán, ügyvezető, Mac-Line Hungary Kiállításszervező Kft.
Havelda Dániel, Szenior kockázatkezelő, Kockázatkezelés és kárkezelés, EXIM
Kovács Enikő, Office ManagerThales Rail Signalling Solutions Kft.
Kovács Tamás, Nemzetközi Ügyfél Tanácsadó , K&H Bank Zrt.
Kuntner András, Manager, Tüv Rheinland Intercert
Kutasi István,tanácsadó, Prangl-Hungária Kft.
Dr. Pintér István, a Kuratórium elnöke, Geopolitikai Tanács közhasznú Alapítvány
Takáts László, ügyvezető igazgató, TGA Consulting Kft.
Dr. Várkonyi Miklós, ügyvezető igazgató, Mind Kft.

Bemutatkozás Vezetőség Bizottságok Tagjaink Legyen Ön is JVSZ tag! Hírek Események Érdekképviselet Tagi szolgáltatások Kapcsolat