Adatkezelési tájékoztató

JOINT VENTURE SZÖVETSÉG TELJES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ez a teljes adatkezelési tájékoztató ("Tájékoztató") a Joint Venture Szövetség természetes személy tagjaival és tagi kapcsolattartók és weboldal felhasználók személyes adatai kezelésével kapcsolatos feltételeket mutatja be részletesen. A Tájékoztató címenként az alábbiak szerint tagolt:

1. Ki az adatkezelő és kire terjed ki az adatkezelés?
2. Miért kezeljük az Ön személyes adatait?
3. Milyen személyes adatokat kezel a JVSZ?
4. Milyen jogalapon kezeljük a személyes adatokat?
5. A JVSZ jogos érdeke a személyes adatok kezelésével kapcsolatban
6. Kik férnek hozzá az Ön személyes adataihoz?
7. Adattovábbítás külföldre
8. Cookie tájékoztató
9. Milyen jogok illeti meg Önt?
10. Kapcsolatfelvétel a JVSZ-vel

1. Ki az adatkezelő és kire terjed ki az adatkezelés?

Ez a teljes adatkezelési tájékoztató ("Tájékoztató") a Joint Venture Szövetség (1051 Budapest, Szent István tér 11/b. "JVSZ", "Szövetség" vagy "mi") magánszemély tagjaira, tagjaink magánszemély kapcsolattartóira, vezető tisztségviselőire terjed ki (együttesen, "kapcsolattartók”) továbbá a JVSZ weboldalainak felhasználóira és JVSZ rendezvényre jelentkező személyekre terjed ki. A kapcsolattartókra vonatkozó adatokat „személyes adatok”-nak hívjuk. A JVSZ az Ön személyes adatai felelős adatkezelőjeként jár el. A jelen Tájékoztató hatálya kiterjed a JVSZ honlapján (www.jointventure.hu és www.jvsz.hu ), a JVSZ Facebook oldalán (https://hu-hu.facebook.com/jointventureszovetseg/), a JVSZ LinkedIn oldalán (https://www.linkedin.com/company/jointventureszovetseg) kezelt adataira.

2. Miért kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:

(i) a JVSZ www.jointventure.hu és www.jvsz.hu honlapján, elektronikus elérhetőségein jvsz@jointventure.hu event@jointventure.hu és személyes e-mail címeinken keresztül benyújtott kérések, megkeresések teljesítése,
(ii) JVSZ tagságból eredő jogok gyakorlása, illetőleg kötelezettségek teljesítése
(iii)az Önnel való kapcsolattartás a fennálló tagsági viszony előmozdítása és figyelemmel kísérése érdekében;
(iv) hírlevél küldése;
(v) rendezvényekre történő regisztráció, illetőleg jelentkezés
(vi)szakmai és jogszabályi konzultációban történő részvétel.

Amennyiben Ön tagunk vagy tagi kapcsolattartó, Önnel kapcsolatosan kizárólag olyan információkat kezelünk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Ön az Szövetségi tagságból eredő jogait gyakorolhassa, illetőleg kötelezettségeit teljesíthesse, továbbá azért, hogy Önnel, illetve az Ön munkáltatójával (mint tagunkkal) kapcsolatot tartsunk, melynek célja az tagsági viszonyunk előmozdítása és figyelemmel kísérése. Jellemzően az Ön nevére, pozíciójára és kapcsolattartási adataira, így email címekre, telefonszámra vonatkozó adatokat kezelünk Önről és nem fogunk olyan adatokat rögzíteni, vagy más módon megtartani Önről, amelyek „különleges adatnak” tekinthetőek. Kizárólag olyan adatokat használunk fel Önnel kapcsolatban és olyan célból, amelyek az Önnel, Ön munkáltatójával fennálló tagsági viszonyunk tekintetében szokásosnak tekinthetők, így a rendszeres kapcsolattartás szövetségi programokkal és eseményekkel, szövetségi hírekkel kapcsolatosan, ideértve a tájékoztatást, valamint bizonyos eseményekre történő meghívást, vagy a JVSZ-re vonatkozó általános tájékoztatást.
Amennyiben Ön még nem tagunk, s érdeklődőként kerültünk Önnel írásbeli vagy személyes vagy honlap-látogatóként virtuális kapcsolatba, az adatkezelés célja az Önnel való kapcsolattartás, az Ön rendszeres tájékoztatása elsősorban – az Ön választásának megfelelően – e-mail hírlevél küldésen, telefonon vagy postai úton történő megkeresésen keresztül.

3. Milyen személyes adatot kezel a JVSZ?

Személyes adatok közvetlenül Öntől, jogi személy tagjainktól, közvetlenül a tagi kapcsolattartóktól, vagy más nyilvános forrásokból (így cégnyilvántartásból) származhatnak. Az ilyen személyes adatok az alábbi tágabb kategóriákba sorolhatóak:

 • Személyazonosító adatok, így a név; lakcím, Facebook és LinkedIn felhasználónév
 • Tagdíjkedvezmény érvényesítéséhez szükséges adatok: életkor, születésnap (önkéntes)
 • Kapcsolattartási adatok, így cím, e-mail cím és telefonszám; választott kommunikációs csatornák;
 • Tevékenységre vonatkozó adatok, titulus és munkakör
 • Tagsági adatok, így belépés időpontja, fizetési kötelezettség teljesítése, esetleges Szövetségi pozíciók;
 • Banki adatok, így bankszámlaszám, adószám, fizetési / számlázási adatok;
 • Vélemény adatok: az Ön Szövetségi vagy jogszabályi konzultációs ügyekben képviselt álláspontja,
 • Kommunikációs adatok, így az e-mail-ek tartalma, levelek, szerződések tartalma és egyéb üzleti dokumentumok
 • IT adatok: a weboldal látogatók számítógépének IP címe, az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címe, látogatás időtartama.

Amikor arra kérjük, hogy adjon meg személyes adatokat, bizonyos adatokat kötelezőnek vagy szükségesnek(*) jelölünk meg, hiszen ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy nyújthassuk Önnek a szolgáltatást. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg nekünk ezeket az adatokat, lehetséges, hogy nem tudjuk tagként felvenni, vagy nem tudunk biztosítani Önnek egyes szolgáltatásokat.

4. Milyen jogalapon kezeljük a személyes adatokat?

Különböző jogalapokra támaszkodunk az Ön személyes adatai kezelése érdekében:

 • Szerződés: Ha Ön honlapunk vagy weboldalunk látogatója, az Ön személyes adatainak kezelése az elektronikus kereskedelemről szóló törvény 13/A. § és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapul. Ha Ön magánszemély szövetségi tagunk, az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja rendszerint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja (így az Ön kérésére a velünk való szerződés (tagsági jogviszony) teljesítéséhez szükséges adatkezelés). Akkor is szerződésen alapul az adatkezelésünk, ha Ön rendezvényünkre regisztrál.
 • Jogos érdek: Az adatkezelés a JVSZ azon jogos érdekén is alapul, hogy az elősegítse az Önök és a JVSZ közötti folyamatos kapcsolattartást az Önök (az Ön munkáltatója) és a JVSZ között fennálló tagsági viszony előmozdítása és figyelemmel kísérése érdekében (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján). Jogos érdeken alapulnak a honlapunk biztonságával kapcsolatos egyes adatkezelések. A JVSZ jogos érdekei a következő címben kerülnek bemutatásra.
 • Hozzájárulás: Egyes esetekben, mint hírlevél és tájékoztatások küldése esetén, hozzájárulást kérünk az adatkezeléshez (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján);
 • Jogi kötelezettség: adózási, számviteli okokból vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező az Ön adatainak kezelése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) és (e) pontja alapján).

Ha Ön jogi személy tagunk, a személyes adatok megadásával Ön szavatol azért, hogy (i) az Ön által megadott kapcsolattartó személy személyes adatai rendelkezésre bocsátásához engedéllyel rendelkezik (ii) a kapcsolattartó személyt tájékoztatta a jelen tájékoztató tartalmáról; (iii) és Ön naprakészen tartja és frissíti a megadott kapcsolattartói adatokat.

A JVSZ az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása vagy a Weboldal Felhasználási Feltételek eltérő rendelkezése hiányában nem továbbítja és nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek részére.

5. A JVSZ jogos érdeke a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

Jogos érdekek

Jogos érdek teszt

Tagsági jogviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítése

JVSZ-nek jogos érdeke fűződik a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségei teljesítésében, illetve jogosultságai érvényesítése érdekében személyes adatokat kezelni. Ennek keretében a szerződéssel kapcsolatban szükséges az Szövetségi tag JVSZ-vel kapcsolatot tartó munkavállalói, megbízottjai, vezető tisztségviselői személyes adatai kezelése.

felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése a www.jointventure.hu és www.jvsz.hu oldalon

A www.jointventure.hu és www.jvsz.hu honlap látogatása és/vagy regisztráció során a JVSZ (illetve technikai kiszolgálója) rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.

Ha részletesebb információt kér a JVSZ ezen jogos érdekéről és az érdekmérlegelés eredményéről, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az jvsz@jointventure.hu e-mail cím útján.

6. Kik férnek hozzá az Ön személyes adataihoz?

Az Ön adataihoz JVSZ-n belül az Elnökség tagjai és a JVSZ ügykezelő munkatársai férnek hozzá.

A JVSZ-n kívül a tagok és kapcsolattartóik személyes adatait harmadik felek számára a következő okok esetén továbbíthatjuk:

 • Egyes harmadik személyek részére: A JVSZ támogatói, külső tanácsadók (pl. ügyvédek, könyvvizsgáló), pénzügyi intézmények részére továbbíthatjuk az Önre vonatkozó személyes adatokat különösen a kifizetések adminisztrálásához és kifizetéshez, az Önnel és harmadik személlyel való kommunikációhoz, és a hivatalos megkeresésekre és a jogi követelésekre történő válaszadás, illetve az ezeknek történő megfelelés céljából.
 • Szolgáltatók: A JVSZ belső eljárása támogatása érdekében harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat használ. Az adott rendszer, illetve szolgáltatás céljából és a JVSZ, és a szolgáltató között létrejött megfelelő adatfeldolgozói szerződés alapján, az ilyen szolgáltatók számára hozzáférhetőek lehetnek a személyes adatok. A www.jointventure.hu és www.jvsz.hu domain alatt található honlap működtetése, karbantartása, illetőleg a személyes adatok elektronikus úton történő tárolása (hosztingját) a Progressive Studio Kft. adatfeldolgozóként (H-1066 Budapest, Nyugati tér 1. Skála Metró, 6. emelet)
 • A facebook.com útján végzett adatkezelési tevékenységekre a Facebook (adatkezelő: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland) saját adatkezelési tájékoztatója irányadó.
 • A linkedin.com útján történő adatkezelési tevékenységre a Linkedin (adatkezelő: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place,Dublin 2, Ireland) saját honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatója az irányadó.
 • Facebook/LinkedIN accounttal történő regisztráció esetén az Webplayer/Honlap a következő adatokhoz fér hozzá: a Felhasználó publikus adatai, e-mail címe.

7. Adattovábbítás külföldre

Ha az Ön személyes adatait külföldre továbbítjuk, úgy az EU Bizottság megfelelőséget megállapító döntésére támaszkodunk vagy ennek hiányában megfelelő intézkedésekkel biztosítani fogjuk, hogy a személyes adatok az EU adatvédelmi szabályainak (pl.: mint az EU általános adatvédelmi rendelete a GDPR) megfelelő védelmet élvezzenek.

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az jvsz@jointventure.hu e-mail címen, ha a vonatkozó adattovábbítási garanciák másolatát szeretné megkapni. Megfelelő védelem hiányában kifejezett hozzájárulást szerzünk a külföldi adattovábbításhoz.

8. Cookie tájékoztató

A sütik (cookie-k) olyan betűkből és számokból álló, kis fájlok, amelyek a honlapra látogató felhasználó böngészőjében vagy a számítógépének merevlemezére továbbítva kerülnek tárolásra az Ön hozzájárulása esetén A JVSZ sütikkel kapcsolatos tájékoztatása a következő link alatt hozzáférhető: https://jointventure.hu/cookie-policy

Meddig őrizzük meg a személyes adatokat?

A személyes adatokat a JVSZ, illetve a JVSZ nevében IT hoszting szolgáltató, de csupán addig, ameddig arra kötelezettségeink teljesítése érdekében szükség van, és szigorúan csupán annyi ideig, ami szükséges azon cél eléréséhez, amely érdekében az adatokat rögzítettük. A személyes adatok nyilvántartásainkból törlésre, vagy megfelelő anonimizálásra kerülnek, ha azokra már nincs szükség. Ha Önnel tagsági viszony áll fenn, a személyes adatokat a tagsági viszony időtartama alatt, majd ezt követően a polgári jogi elévülés időtartamára (azaz 5 évig) megőrizzük. A szerződésekben, kommunikációban és az üzleti levelekben tárolt személyes adatokra jogszabályban meghatározott megőrzési követelmények vonatkoznak, amelyek a számviteli dokumentumokra irányadó legalább nyolc évig terjedő őrzési időt írnak elő. A személyes adatokhoz való hozzáférés ekkor azonban korlátozott lesz.

Facebook/LinkedIN accounttal történő regisztráció esetén az Webplayer/Honlap a következő adatokhoz fér hozzá: a Felhasználó publikus adatai, e-mail címe.

A Honlap látogatása és/vagy regisztráció során a JVSZ (illetve technikai kiszolgálója) rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.

9. Milyen jogok illeti meg Önt?

A személyes adatok kezelésére, illetve felhasználásra vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét. Ön továbbá érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik:

(i) Hozzáférés joga: Önnek joga van megtudni, hogy rendelkezünk-e Önről személyes adatokkal vagy sem, és ha igen, akkor Ön felvilágosítást kérhet az Önre vonatkozó személyes adatokról. Többek között az olyan kérdésekre is kötelezettségünk válaszolni, hogy miért kezelünk valamely személyes adatot, hogy milyen adatokkal rendelkezünk és hogy kinek adtunk hozzáférést az adatokhoz. Ez azonban nem egy abszolút jog, és más személyek érdekei korlátozhatják e hozzáférési jogokat.
(ii) A helyesbítéshez való jog: Kérésre kötelezettségünk kijavítani a pontatlan személyes adatokat, vagy ki kell egészítenünk a hiányos személyes adatokat.
(iii) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Bizonyos esetekben az Ön kérésére a személyes adatokat kötelesek vagyunk törölni.
(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben az Ön kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.
(v) Az adathordozhatósághoz való jog: Ön meghatározott feltételek esetén jogosult arra, hogy személyes adatait, melyekhez hozzáféréssel rendelkezünk, egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapja, és ezt követően Ön jogosult arra, hogy az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ebben Önt meggátolnánk.
(vi) A tiltakozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és ezen jog gyakorlása alapos, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább a tiltakozást érintő célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel.
Ez a jog nem illeti meg Önt, amennyiben a személyes adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtétele, vagy már megkötött szerződés (így a velünk fennálló tagsági viszony) teljesítése érdekében szükséges.

(vii) Panaszhoz való jog: Ön továbbá panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) előtt.

10. Kapcsolatfelvétel a JVSZ-vel:

Készségesen szolgáltatunk további információkat vagy válaszolunk a fenti jogok gyakorlására vonatkozó megkeresésére. Az ilyen kérése esetén "ADATVÉDELMI MEGKERESÉS" tárggyal e-mailt küldhet a következő címre: jvsz@jointventure.hu

Utoljára frissítve: 2018. május 25.

Bemutatkozás Vezetőség Bizottságok Tagjaink Legyen Ön is JVSZ tag! Hírek Események Érdekképviselet Tagi szolgáltatások Kapcsolat